Tlf.  56 96 68 50

Avisartikler

Firmaet Born-Trans i Klemensker udvider fra 1. november sin private madservice for pensionister til også at omfatte Rø, Gudhjem og Østerlars og er således stærkt på vej til at blive ødækkende.

Men vi forhaster os ikke. Vi tager øen bid for bid, fortæller Daniel Larsen fra Born-Trans, som efterhånden på privat basis dagligt udbringer varm mad til omkring 300 kunder i Rønne-Hasle området og på Nordlandet.

Han fortæller at man nu udvider madudbringningen på baggrund af mange henvendelser som man i øvrigt også modtager fra folk i Aakirkeby og Nexø. Men at yderligere ekspansion af madudbringningen til hele øen må vente lidt endnu.

Daniel Larsen startede 1. september 2004 udbringningen af egen frisklavet mad hver dag til pensionister som alternativ til regionskommunens frost- og kølemad til mikrobølgeopvarmning. Born-Trans kan også klare at lave diætretter og diabeteskost.

Vi leverer mad til brugerne hver dag og fungerer derfor også som tryghedsbesøg for mange af brugerne. Det sparer døgnplejen for mange besøg. Og maden bliver tilberedt af et dygtigt, faglært personale i køkkenet på Almegårds Kaserne, fortæller han.

Mund til mund

Den store interesse, tror vi, skyldes til dels vores koncept, som til forveksling ligner det, man tidligere benyttede i de gamle kommuner, hvor maden blev lavet i plejehjemskøkkenerrne, mener Daniel Larsen.

Sidste år udvidede Born-Trans madservicen til også at omfatte Sandvig, Allinge, Tejn og Olsker. Og efterhånden beskæftiger firmaet i alt tolv chauffører i udbringningsvirksomheden, der også omfatter bl.a. aviser, pakker, ugeblade og forsendelser.

Da Daniel Larsen i sin tid startede med sit varme alternativ til den kommunale kølemad i de tidligere Rønne og Hasle Kommuner, blev hans initiativ belønnet med titlen "Årets Bornholmer 2004" af DR Bornholms lyttere.

Stort set lige siden har han oplevet en stigende interesse for den frisklavede mad, Born-Trans tilbyder. Da ordningen startede, lavede firmaet lidt reklame for den, men siden da er omtalen mest sket fra mund til mund.

Bornholms Tidende 15. juni 2005

Smagte sig til ny anbefaling

Da bestyrelsen for Allinge Datastue i går holdt møde, var det med spisning – og en vigtig spisning, for den resulterede i, at bestyrelsen nu enstemmig anbefaler alle ældre på Nordbornholm at skifte kommunens frosne mad ud med det varme alternativ fra Born-Trans.

Allinge Datastues bestyrelse er imponeret over den kvalitet, Born-Trans kan levere – og anbefaler alle at skifte over fra den frosne, kommunale mad.

Tirsdag kort før kl. 12. Born-Trans kører op foran et hus på Tejnvej. Her bor Hetty Nielsen, og i dag har hun resten af bestyrelsen for Allinge Datastues bestyrelse på besøg. De vil teste maden fra Born-Trans.

Jeg synes, at den frosne mad, som kommunen leverer, er meget trist og derfor vil vi nu selv prøve om forskellen er så stor, at vi kan gå ud og anbefale dem, der kommer i Datastuen at skifte, Siger Hans Orla Bech fra bestyrelsen.

Der kommer årligt omkring 600 forskellige mennesker i Allinge Datastue, der er et tilbud for ældre til at lære computere og Internettets velsignelser at kende. Men de 600 kommer også mange andre steder, så en kraftig anbefaling herfra, kan betyde et hurtigt gennembrud for Born-Trans, der først startede med at levere mad til Nordbornholm den 1. maj i år.

Positivt hele bordet rundt

Og meldingen der kommer fra bestyrelsen er helt entydig:

Dette vil jeg gerne anbefale, siger Mette Haagensen. Men hun får nu også bragt fra Born-Trans i forvejen, derhjemme.

Jeg er ikke i tvivl. Dette kan jeg godt stå inde for, Siger Hetty Nielsen.

Det har smag og substans. Det anbefaler jeg gerne, siger Ole Barfod.

Jamen se på min tallerken, jeg kan jo ikke engang spise den portion. Det er rigtigt godt, siger Finn Andersen.

Altså en enig bestyrelse, der nu vil anbefale alle at skifte den frosne, kommunale mad ud med det private tilbud fra Born-Trans.

Så meget kan en gang forloren hare og en forårsrulle med æblefyld altså gøre.

Jeg tror da at vores anbefaling kan betyde at rigtigt mange på Nordbornholm skifter over, mener Hans Orla Bech.

Årets bornholmer - Resultatet

28. feb. 2005 12.27 DR.DK/bornholm
Så er det afgjort hvem der kan kalde sig Årets Bornholmer 2004. Valget faldt på Daniel Larsen fra Born-Trans for hans arbejde med at forsyne en del af øens ældre med varm mad hver dag. Cirka 1000 bornholmere havde stemt, hvoraf 285 stemte på Daniel Larsen.

Daniel Larsen kørte oprindeligt mad ud for kommunen men valgte at lave sin egen madordning, da han oplevede at en del af de ældre på hans udbringningsrute var kede af udsigterne til kun at få leveret mad én gang ugentligt - som ø-maden gør det.

Han lavede derfor en aftale med køkkenet på Almegårds Kaserne, hvorfra han køber den daglige mad og får den leveret den til p.t. 165 ældre bornholmere.

Det er de altså så taknemmelige for at der var flest ud af de i alt 1.000 stemmer til Årets bornholmer der pegede på Daniel Larsen. Han vinder - udover æren - 5.000 kr.. og et stykke glaskunst.

Bornholms Tidende Onsdag 1. september 2004

103 Portioner kalkun til ældre

Fire biler fra Born-Trans rullede onsdag sidst på formiddagen ud fra Almegårds Kaserne med varm mad til 103 ældre i de tidligere Hasle og Rønne Kommuner.

Premieremenuen ved Born-Trans' nye madordning bestod af kalkun-cordon bleu med paprikasovs, kartofler og grøntsager. Til dessert var der jordbærgrød med mælk.

Menuen bestemmer kasernens køkken ud fra devisen, at det skal være helt almindelig dansk mad. Men hen ad vejen vil man også gerne have ønsker fra de ældre.

Born-Trans stoppede tirsdag med at køre varm mad ud til de ældre for regionskommunen, for så dagen efter at starte på helt privat basis med mad fra kasernen.

Vi har fået i alt 150 tilmeldinger. Det er så ikke alle, der skal have mad ud hver dag, fortæller Daniel Larsen fra Born-Trans.

For forsvaret er det noget nyt at gå ind i et samarbejde som dette. Derfor er der stadig nogle ting, især på det regnskabsmæssige område, som skal afklares. I første omgang kører det derfor som et salg over disken forklarer oberst Henrik Frost Rasmussen.

Vi går ikke ud og reklamerer med at vi kan sælge mad ud af huset. Det er ikke vores formål. Men får vi en forespørgsel og vi har en ekstra kapacitet, så finder vi ud af, om det kan lade sig gøre. Men vi skal ikke konkurrere på ulige basis med andre. Det her er ren forretning, siger obersten.

Bornholms Tidende Fredag 27. august 2004

Varm mad til 110 ældre

På onsdag er vi på gaden med frisklavet varm mad, siger Daniel Larsen fra Born-Trans.

Daniel Larsen har fået 110 tilmeldinger til madordningen. Dertil kommer, at han netop har fået lovning på at kunne købe det udstyr som regionskommunen har installeret i hans biler.

Jeg har fået en god aftale, siger Daniel Larsen.

Born-Trans kører – indtil den 1. september ud med varm mad for regionskommunen til ældre i de tidligere Rønne og Hasle kommuner. Fra den dato er det slut. Derefter kan brugerne af regionskommunens Madservice Bornholm, kun vælge mellem kold og varm kølemad. Men Daniel Larsen synes at ældre fortsat skal have muligheden for at få frisklavet varm mad hver dag. Derfor har han oprettet det nye private tilbud.

Jeg er rimeligt tilfreds med antallet af tilmeldinger, Vi har kørt mad ud i den gamle Hasle Kommune i seks år og i Rønne i godt et år. Vi kan godt se på fordelingen af tilmeldinger, at man kender os lidt bedre i Hasle hvor vi har fået de fleste brugere med over. Rønne halter lidt efter, konstaterer Daniel Larsen.

Da der ikke er noget med visitering eller offentlig tilskud, kan Born-Trans i princippet give sit tilbud til alle:

Vi har et par ikke-pensionister, som har tilmeldt sig, oplyser Daniel Larsen.

Maden skal komme fra køkkenet på Almegårds Kaserne:

Vi har fået afklaret forholdene med Fødevarekontrollen. Nu mangler vi bare den endelige godkendelse fra Forsvarskommandoen. Jeg har en tro på, at det kommer på inden på onsdag, siger major Erik A. Larsen, stabschef i Lokalforsvarsregion Bornholms Værn.

Lokalforsvarsregionen skal som en statslig institution sikre sig, at man ikke på nogen måde laver konkurrenceforvridende virksomhed.

Vi kan gå i gang med det personale, vi har nu, og så vil vi ansætte flere medarbejdere senere, siger Erik A. Larsen.

Bornholms Tidende Onsdag 4. august 2004

Det er ikke nok at kunne vælge mellem kold og varm kølemad, lyder det:

Privat initiativ sikrer varm mad

Mad på den gode gammeldags måde, leveret varm til pensionisterne. Dette sikres nu af et privat initiativ.

Fra den 1. september kan brugerne af regionskommunens Madservice Bornholm kun vælge mellem kold og varm kølemad.

Men det er slet ikke godt nok, mener klemenskerboen Daniel Larsen, som er indehaver af firmaet Born-Trans.

Han Kører – indtil den 1. september – ud med varm mad for regionskommunen til de ældre i de tidligere Rønne og Hasle kommuner.

Og det vil han blive ved med – bare på eget initiativ.

Mad fra Kasernen

De store mængder mad, der bliver tale om, skal laves på Almegårds Kaserne i Rønne – og de ældre skal betale det samme, som de skulle have betalt for opvarmet kølemad fra regionskommunen.

I starten vi l Daniel Larsen køre i de tidligere Rønne og Hasle kommuner, men hvis der er stor nok interesse for ordningen m vil han gerne på længere sigt udvide til hele øen.

Foreløbig har han givet regionskommunen et tilbud om mod kontant betaling at overtage det madudstyr, regionskommmunen har installeret i hans biler.

Hans håber, at han snart får et positivt svar – for ellers må han ud at købe helt nyt grej.

Hver dag til alle

Daniel Larsen vil sætte mad på bordet alle årets 365dage, og hvis der er andre end pensionister, der gerne vil spise med, kan de også købe sig ind.

At han tør gå i gang med initiativet, skyldes, at han har set, hvor nervøse de ældre er for de ændringer, regionskommunen har bebudet.

Man skal ikke lave forandringer over for ældre mennesker, og slet ikke til noget dårligere, fastslår Daniel Larsen.

Han er da også ganske sikker på, at de fleste af de nuværende madbrugere vil følge med over i den private ordning.

Han vil undersøge om de ældre i kraft af reglerne om frit valg, kan tage regionskommunens tilskud til maden med over i det nye system.

Pjece på vej

En lille pjece er på vej til at blive husstandsomdelt i Rønne og Hasleområderne om det nye tilbud – også for at nå de pårørende.

Og priserne bliver 36 kr. for en hovedret, fem kr. for en biret og 59 kr. om ugen for at få maden bragt.

​Priserne er de samme som regionskommunens, men uden tilskud.​

​Firmainformation

​BORN-TRANS V/DANIEL LARSEN

CVR: 14507736

​Kontaktinformation

​Tlf.: 56 96 68 50

E-mail: mail@born-trans.dk 

​Her ligger vi

Industrivej 14
3700 Rønne